zaman zindan ?çinde (ebook) 2789785970309
  • Comenzar a leer

ZAMAN ZINDAN ?ÇINDE

 - eBook

Valora este libro

2.50€

2.38€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785970309
"12 Eylül öncesi çe?itli cezaevlerinde kald?m. Bayrampa?a Cezaevindeyken 45 metrelik bir tünel kazarak özgürlü?ümün önündeki engeli a?mak istedim. 12 Eylül sonras? Mamak Cezaevindeydim. Ak?l almaz yapt?r?mlar ve i?kenceler gördüm. Yüzlerce kez ölümden döndüm. Ço?u zaman, ya?ad???m?n fark?nda bile de?ildim. Gülmeyi, konu?may?, hayal etmeyi, yürümeyi unuttum. Ellerim lime lime edildi, ço?u kez "öldü" diye b?rakt?lar. Bir metrekarelik yer alt? ölüm hücrelerinde (tabutluklarda) aylarca tutuldum." "Bunca dayak ve i?kenceye insan vücudunun dayanmas?, bir mucize gibi ama ben bu mucizeyi ya?ad?m." "Çok ac? çektim, ama yapt?klar?mdan asla pi?manl?k duymad?m. Do?ru bildi?imden taviz vermedim. Bu cehenneme giderken de kafam dik girdim, ç?karken de kafam dik ç?k?yordum. ?nsanl???n bu derece a?a??lanmas?na kahroldum ama buna direndi?im için huzurluydum ve mutluydum." "... Yeni ku?aklar?n bunlar? anlayaca??n? sanm?yorum. Bunlar? ancak bu zulmü ya?ayan ve bu anlamda "ya?am? elinden al?nan" benim ku?a??m?n daha iyi anlayaca??n? san?yorum. Benim ku?a??ma ak?l almaz i?kenceler, zulümler, ac?lar ve ölümler ya?att?lar. Çünkü bu ku?ak, kendi gelece?inde söz ve karar sahibi olmak istiyordu. Kendi ku?a??m? çok seviyor, onlarla gurur duyuyor ve her zaman onlar?n ac?lar?n? yüre?imde hissediyorum." Halil Güvenin an?lar? 12 Eylül karanl???n? unutturmaya çal??anlara tutarl?, duygu dolu bir yan?t olu?turuyor.

Inseparables, comprar "ZAMAN ZINDAN ?ÇINDE (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ZAMAN ZINDAN ?ÇINDE (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate