yunus emre a?ka vard?ktan sonra kanad? (ebook) 9789758312757
  • Comenzar a leer

YUNUS EMRE A?KA VARD?KTAN SONRA KANAD? EBOOK


Valora este libro

2.50€

2.38€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789758312757
Yunus Emre Bât?ni Ö?retisine göre: "Kanat Ar?a götürür ancak ötesine geçmek için kanat yüktür terk edilir. Ondan sonras?na kanats?z devam edilir."Bilindi?i gibi 13. ve 14. yüzy?llar Anadoluda Sufi çal??malar?n?n zirve yapt??? bir döneme denk gelir. Yunus Emre de bu dönemler aras?nda ya?am?? çok büyük bir mür?ittir. ?lk Sufi Ö?retisini Hac? Bekta?-? Veli Dergâh?ndan alm?? ancak Onun as?l e?itimi Hac? Bekta?-? Velinin kendisini yan?na yollad??? Taptuk Emre Dergâh?nda gerçekle?tirilmi?tir.

Inseparables, comprar "YUNUS EMRE A?KA VARD?KTAN SONRA KANAD? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "YUNUS EMRE A?KA VARD?KTAN SONRA KANAD? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate