?ycie psychiczne: elementy i struktury (ebook) 9783895154942
  • Comenzar a leer

?YCIE PSYCHICZNE: ELEMENTY I STRUKTURY EBOOK


Valora este libro

2.99€

2.84€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: PROSVETA DEUTSCHLAND
  • Lengua: POLACO
  • ISBN: 9783895154942
„W rzeczywisto?ci nie ma obrazu istoty ludzkiej, który oddawa?by ca?kowicie ca?? jej z?o?ono??, dlatego nie nale?y si? dziwi?, ?e religie i ró?ne systemy filozoficzne nie posiada?y tej samej koncepcji co do jej budowy. Gdzie le?y prawda? U wszystkich. Zale?y z jakiego punktu widzenia traktuje si? cz?owieka. Dlatego nie odrzucam ?adnego z tych podzia?ów. Kiedy chce si? da? pewien obraz anatomii osoby ludzkiej, dla u?atwienia zrozumienia nie przedstawia si? wszystkiego naraz, jest si? zmuszonym przygotowa? ró?ne tablice dla ró?nych systemów: kostnego, mi??niowego, kr??eniowego, nerwowego… Dok?adnie tak jak anatom Wtajemniczeni pos?uguj? si? ró?nymi schematami czy podzia?ami w zale?no?ci od aspektu istoty ludzkiej i kwestii, które chc? zg??bi?.” Omraam Mikhaël Aïvanhov

Inseparables, comprar "?YCIE PSYCHICZNE: ELEMENTY I STRUKTURY (EBOOK)" junto con:

Opiniones "?YCIE PSYCHICZNE: ELEMENTY I STRUKTURY (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate