ya?anm?? esrarengiz olaylar (ebook) 9799758312008
  • Comenzar a leer

YA?ANM?? ESRARENGIZ OLAYLAR EBOOK


Valora este libro

2.50€

2.38€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9799758312008
Bu kitapta aktar?lanlar?n tümü, ?ahitler ve belgelere dayal? 19 y?ll?k bir ara?t?rman?n ürünüdür. Türkiyede bu kapsamda yap?lan ilk ve tek ara?t?rmad?r. Türkiye genelinde meydana gelen ve normal yollarla aç?klanamayan olaylar?n Parapsikoloji ile olan ba?lant?lar? da aç?klamal? olarak aktar?lm??t?r. Kitab?n tamam? bir belge niteli?indedir. Meydana gelen tüm olaylar, SINIR ÖTES? ARA?TIRMA EK?B?nce yerinde incelemi? ve kay?tlara geçirilmi?tir. Olaylar?n tüm görüntüleri Beta-Cam kameralarla tespit edilmi? olup, halen bünyemizde saklanmaktad?r.

Inseparables, comprar "YA?ANM?? ESRARENGIZ OLAYLAR (EBOOK)" junto con:

Opiniones "YA?ANM?? ESRARENGIZ OLAYLAR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate