türk günahkâr vampir (ebook) 9788826057477
  • Comenzar a leer

TÜRK GÜNAHKÂR VAMPIR EBOOK


Valora este libro

0.99€

0.94€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: LEADRI CLEVER
  • ISBN: 9788826057477
Türk Günahkâr Vampir 17 ya??ndaki Melisa hayat?ndan nefret etmektedir. Onu bir türlü anlamayan ailesinden d??lanan Melisa, kendisinden daha popüler ve güzel olan k?z karde?i taraf?ndan sevilmemektedir ve her ?eyi kontrol etmeye çal??an ve ablas?n? ondan daha çok seven annesi taraf?ndan küçümsenmektedir. Kate’in hayat?n? çekilebilir k?lan tek ?ey arkada?lar? ve birtak?m al??kanl?klar?d?r. Ama buna ra?men hayat? bir kâbusa dönü?mek yolunda h?zla ilerlemektedir-özellikle de annesi ablas?n?n okul masraflar?n? kar??layabilmek için üniversiteye gidemeyece?ini söyledi?inde. Ama bir gün her ?ey de?i?ir. 17. ya? gününde popüler çocuklardan birisi ona tutulur. Ayn? zamanda, okula yeni ve gizemli bir çocuk olan Elijah gelir ve aralar?nda yads?namayacak bir ba? olu?ur. Her ?ey yoluna giriyormu? gibi görünürken-korkunç bir kaza hayat?n? ba?tan a?a?? de?i?tirir.

Inseparables, comprar "TÜRK GÜNAHKÂR VAMPIR (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TÜRK GÜNAHKÂR VAMPIR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate