türk ahlak? (ebook) 9789754452143
  • Comenzar a leer

TÜRK AHLAK? EBOOK


Valora este libro

1.49€

1.42€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452143
Merhum Ziya Gökalp, Türklerin ahlakta birinci oldu?unu söylerken, milli bir övünme duygusuna kap?lm?? de?ildi. Çok tarih okumu?, milli maziyi ö?renmi? ve dü?manlar?m?z?n bizim hakk?m?zda söylediklerini belledikten sonra bu hükmü vermi?ti.  Burada ahlak?n hangi sebepler ve tesir edici ?eyler alt?nda meydana geldi?ini inceleyecek de?iliz. Yaln?z su kadar söyleyece?iz ki, ahlak?n meydana gelmesinde co?rafyan?n tesiri yoktur. Bu sözümüzün en büyük delili de, ayn? co?rafya alan?nda yasam?? olan eski Romal?larla yeni ?talyanlar?n ahlakça birbirinin hemen her alanda z?dd? olmalar?d?r. Ahlak?n meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlak?, soyunun kar??mas? ile de?i?ebilir. Türk ahlak? en eski ça?lardan beri toplumcudur. Yani Türklerde toplumun menfaati insanlar?nkinden üstün tutulur.

Inseparables, comprar "TÜRK AHLAK? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TÜRK AHLAK? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate