tanr?n?n askerleri 3 (ebook) 9799758845261
  • Comenzar a leer

TANR?N?N ASKERLERI 3

 - eBook

Valora este libro

2.50€

2.38€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9799758845261
Türklerin anayurdunu bir ç?rp?da s?n?rland?rabilmek mümkün de?il. Da? gibi yerinden oynamayan bir nesne de?il ki, ona sabit mekân tayin edilsin. Çinlilerin anayurdunun tarifi kolay, çünkü onlar ayn? co?rafya içinde vücuda gelip, geli?mi?ler, ikide bir vatan arama durumuna dü?memi?ler. Türklerin hayat? farkl?. ?artlar? kendileri koyamad?klar? için, mevcut ?artlara uymaya mecbur kal?yorlar, uyamay?nca da gerekli ?artlar? haiz yeni yurtlar ar?yorlard?. Yine de belirli bir ana vatan s?n?r? tespitiyle, oradan sa?a - sola, ileri - geri hareketler takip edilecekti.

Inseparables, comprar "TANR?N?N ASKERLERI 3 (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TANR?N?N ASKERLERI 3 (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate