son hamle (ebook) 9789758845958
  • Comenzar a leer

SON HAMLE EBOOK


Valora este libro

2.00€

1.90€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789758845958
Zaman ak?p gidiyor, aray??lar aray??lar? koval?yordu; bulu?lar da bulu?lar?... Onu ayakta tutan ?ey kan?tlanm?? gücü de?il, dizginlenmi? tutkusuydu. Ki?isel hayat?n?n s?k?nt?lar?n? büyük rüya örtmü?tü. ?çinde mahkûm olan o özel rüya, art?k hayat?na da kar???yordu. T?pk? öfkelenen tepenin heyelan kusmas? gibi, bu bir ba?kald?r?yd?, bu bir ç??l?kt?; bu, do?aya meydan okumayd?... Yarad?l??la ya?am aras?ndaki t?kan?kl?k hayallerini yaratt?, hayalleri de onu...Oysa ki, çölün kenar?nda do?anlar için, ya?amaktan fazlas?n? dü?ünmek suçtur. Her nimetin önemine binaen bir sahibi vard?r ve her nimet sahibi kadar güçlüdür; her güç nimetini k?skan?r,her talip olan ayn? zamanda da av olmaya ç?km?? demektir. Av ya da avc?, hamle her ?eydir!..

Inseparables, comprar "SON HAMLE (EBOOK)" junto con:

Opiniones "SON HAMLE (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate