raj na kredyt (ebook) 9788378598848
  • Comenzar a leer

RAJ NA KREDYT EBOOK


Valora este libro

5.99€

5.69€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: DAMIDOS
  • Lengua: POLACO
  • ISBN: 9788378598848
Bilet do raju, który kryje si? gdzie? za rogiem. Wystarczy wsi??? do poci?gu. Przejecha? setk? kilometrów.
 
Powie?? o pragnieniu zmiany i wewn?trznym dojrzewaniu.Ironiczna opowie?? o realiach ?wiata naukowego. Historia na granicy jawy i snu. Symboliczna opowie?? o przekraczaniu kolejnych stopni wtajemniczenia. Tym wszystkim jest „Raj na kredyt” – opowie?? o m?odej kobiecie, która pragnie zmiany, jak? maj? jej zapewni? studia doktoranckie i praca naukowa.
 
Jutro co? si? wydarzy. Czuje to. Ka?da komórka jej cia?a mówi, ?e jutro co? si? wydarzy. ?e co? si? zmieni.
 
Kolejne stopnie wtajemniczenia w ?wiat naukowy przynosz? rozczarowanie; pozwalaj? bohaterce dojrze? rzeczywisto??, która kry?a si? za iluzj? wyobra?e? i z?udze?, a wszystko to w otoczce symboli ezoteryczno-biblijnych. Autentyzm miesza si? z tym, co wyobra?one.
 
„Raj dla kredyt” to ksi??ka dla mi?o?ników opowie?ci inicjacyjnych i symbolicznych, mi?o?ników historii osobistych.Poszukuj?cych historii, które pozwol? im si? zderzy? z w?asnymi demonami i z?udzeniami. Inicjacyjna podró? bohaterki, jej wewn?trzna przemiana mo?e sta? si? pretekstem do przemy?le? czytelnika.
 
Wed?ug recenzentów:
 
Raj na kredyt to ksi??ka o poszukiwaniu drogi do wn?trza siebie, drogi do spe?nienia marze? i przeistoczenia w innego, lepszego cz?owieka. (…) To powie??, która poch?onie nie tylko wielbicieli subiektywnej, intymnej literatury, poszukuj?cych fundamentalnych prawd o ludzkiej egzystencji; swój ?wiat odnajd? w niej tak?e czytelnicy zafascynowani jungowsk? psychologi? g??bi opisuj?c? fascynuj?cy, tajemniczy ?wiat archetypów – tworów naszej wyobra?ni odpowiadaj?cych pierwotnym reakcjom na rzeczywisto??.
 
Dominik So?owiej, krytyk literacki
 
Proza Krzysi Bezubik? Porusza, gdy stoj?. Uspokaja, gdy jestem nadmiernie poruszony.
 
Adam Siemie?czyk, poeta

Inseparables, comprar "RAJ NA KREDYT (EBOOK)" junto con:

Opiniones "RAJ NA KREDYT (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate