pamuk prensten sonra (ebook) 9786054182367
  • Comenzar a leer

PAMUK PRENSTEN SONRA EBOOK


Valora este libro

2.49€

2.37€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182367
Y?llar seneler birbirini kovalad?. Pamuk prenses ve prens, kral ve kraliçe olarak ülkelerini mutlu yönetmi?lerdi ama o son gün gelmi?, bu dünyadan göçüp gitmi?lerdi ve sonra onlar?n çocuklar?, sonra onlar?n torunlar?... Üvey annesinden kalan sihirli ayna aynen prensesin oydu?u yerde, zindanlar?n tozlu derinliklerinde beklemeye devam ediyordu. O ayna ki; onun bunun elinde ne da?lar, denizler, çöller a?t?. Bazen bir göçebenin çad?r?na yol ald?, bazen bir firavunun gözü oldu, bazen Babil'de bir kral?n ak?l hocas?, bazen bir asker sava?ç?n?n yans?malar? ve bazen de bir kraliçenin güzellik aynas? oldu. ?imdi burada senin kar??nda. Peki, özelli?i nedir bu aynan?n? Sadece sorulana cevap vermek... Ne sorarsan onun cevab?n? al?rs?n... Peki sen ne sormak istersin?...

Inseparables, comprar "PAMUK PRENSTEN SONRA (EBOOK)" junto con:

Opiniones "PAMUK PRENSTEN SONRA (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate