muhyiddin ?bnu'l arabi (ebook) 9786054656028
  • Comenzar a leer

MUHYIDDIN ?BNU'L ARABI EBOOK


Valora este libro

3.49€

3.32€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054656028
Muhyiddin ?bnu'l Arabi, ya?am? s?ras?nda kendisine kurulan ölüm tezgahlar?ndan k?l pay? yakas?n? kurtarm?? olan, çok de?erli bir dü?ün insan?d?r. Onu M?s?r'da, Yemen'de, Tunus'ta ve hatta anadolu'da öldürmek için kovalayanlar; ne yapt?klar?n? biliyorlar m?yd? acaba?.. Hani Hz. ?sa çarm?ha gerilip zay?f elleri ve ayaklar?ndan çivilenirken; o gökyüzüne bak?p " Sen onlar? ba???la Baba, ne yapt?klar?n? bilmiyorlar..." demi?ti ya, i?te öyle!Yeryüzü, insan?n insana yükledi?i günah kamburlar? yüzünden derttedir bugün.. Kim ki, birilerini bu dertlerden uzak tutmaya çal??acak olursa, akibetleri de sayd?klar?m?z gibi olmu?tur ve de olacakt?r ku?kusuz... Çünkü dünyan?n realitesi ne yaz?k ki budur ve kesinlikle bu konuda bir tereddüt yoktur! Çünkü insan, yarat?lm??lar?n içinde olan bitenlerden ötürü asla ve asla ibret almayan tek varl?kt?r!

Inseparables, comprar "MUHYIDDIN ?BNU'L ARABI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "MUHYIDDIN ?BNU'L ARABI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate