mi?o?? wi?ksza ni? wiara (ebook) 9783895154935
  • Comenzar a leer

MI?O?? WI?KSZA NI? WIARA EBOOK


Valora este libro

2.99€

2.84€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: PROSVETA DEUTSCHLAND
  • Lengua: POLACO
  • ISBN: 9783895154935
Kiedy decydujecie si? przyj?? religi?, filozofi? duchow?, i stosowa? jej zasady, napotykacie trudno?ci nie tylko w stosunku do samego siebie, a to z powodu wysi?ków, które musicie podj??, ale równie? w stosunkach z innymi lud?mi, niekoniecznie rozumiej?cymi zmiany, jakie w was nast?pi?y. Otó? wiedzcie, ?e to te trudno?ci, sposób, w jaki je rozwi??ecie poka?? jako??, autentyczno?? waszej wiary. Nie wystarczy powiedzie? na przyk?ad: ,,Teraz, zmieni? ca?kowicie moje ?ycie, i niewa?ne, co my?l? o tym moi bliscy; je?li s? nieszcz??liwi, wrodzy, w?ciekli, to nie moja sprawa”. A tak, to wasza sprawa, poniewa? wasze ?ycie duchowe zale?e? b?dzie od sposobu, w jaki rozwi??ecie ten problem. Na tyle ile mo?ecie, nie ka?cie cierpie? innym, i oczywi?cie nie zostawiajcie ich. Kiedy znajdziecie si? w takiej sytuacji , bo tak czy inaczej tego nie unikniecie, poka?cie, ?e rozumiecie, ?e mi?o?? jest wi?ksza ni? wiara.

Inseparables, comprar "MI?O?? WI?KSZA NI? WIARA (EBOOK)" junto con:

Opiniones "MI?O?? WI?KSZA NI? WIARA (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate