kürt a?iretleri hakk?nda sosyolojik tetkikler (ebook) 9789754450392
  • Comenzar a leer

KÜRT A?IRETLERI HAKK?NDA SOSYOLOJIK TETKIKLER EBOOK


Valora este libro

0.99€

0.94€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754450392
Mili Mücadelenin kazan?lmas? ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmas? s?ras?nda at?lan temellerde Gökalp fikriyat? en de?erli rehber olarak kullan?lm??t?r. Nitekim Atatürk Ziya Gökalp'in bu hizmetlerinin lay?k oldu?u ?ekilde aç?klanabilmesi için ?u veciz cümleyi sarfetmi?tir: "Etimin ve kemi?imin babas? Ali R?za Efendi ise, fikrimin babas? Ziya Gökalp'tir."

Inseparables, comprar "KÜRT A?IRETLERI HAKK?NDA SOSYOLOJIK TETKIKLER (EBOOK)" junto con:

Opiniones "KÜRT A?IRETLERI HAKK?NDA SOSYOLOJIK TETKIKLER (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate