kay?p kitap 397 (ebook) 9786054182152
  • Comenzar a leer

KAY?P KITAP 397 EBOOK


Valora este libro

2.99€

2.84€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182152
GELECEKTEN GELEN ??FRE; 397 Y?l 2220...Ak sakall? ihtiyar, 2010 y?l?nda yaz?ld???n? söyledi?i 397 kitab?n? açt? ve ?eyh Yahya Efendi'nin dervi?lerine okumaya ba?lad?. Dervi?ler dikkatle dinlediler. 1529 y?l?na döndüklerinde de bu kitab? ?eyhlerine anlatt?lar. Yahya Efendi, kitab?n içinde kendisiyle ilgili bir bölümü görünce hayretle; "Ben bunu mu yazaca??m?" diye sordu. Dervi?ler de ileride ya?anacaklardan biri olan bu olay? ?öyle anlatt?lar:Cihân padi?ah? Kanuni Sultan Süleyman, sütkarde?i olan ?eyh Yahyâ Efendi'ye bir hatt-? ?erîf gönderdi ve; "A?abey! Sen ilâhî s?rlara vâk?fs?n, bilirsin. Kerem eyle de bize Osmano?ullar?n?n ak?betinin ne olaca??n? haber ver. Nesli kesilip yok mu olacak? Yok olacaksa, bu hangi sebeptendir?" dedi. Hatt-? ?erîfi okuyan Yahyâ Efendi, kâ??d? kalemi eline ald?; "NEME GEREK" diye iri harflerle yaz?p, Kanuni'ye gönderdi.Sultan, Yahya Efendi'den gelen mektubu okudu?unda hayretler içinde kald?. Hiçbir ?ey anlamam??t?. Derhal bir kay?k haz?rlanmas?n? emretti ve bu bilmece sözün mânâs?n? anlamak için Be?ikta?'taki dergâha geldi. Yahyâ Efendi'yi görür görmez; "A?abey! Ne olur gizlemeyip, sualime cevap veriniz. Biz de ona göre hareket edelim." dedi... HER ?EY, OSMANLI'NIN EN PARLAK DÖNEM?NDE BA?LADI. VE HÂLÂ DEVAM ED?YOR...

Inseparables, comprar "KAY?P KITAP 397 (EBOOK)" junto con:

Opiniones "KAY?P KITAP 397 (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate