kadinin adi var (ebook) bengül dedeoglu 9786050303520
  • Comenzar a leer

KADININ ADI VAR EBOOK


BENGÜL DEDEOGLU

Valora este libro

9.99€

9.49€

Acerca del eBook
  • Formato: PDF - SIN DRM
  • Lengua: ALEMÁN
  • ISBN: 9786050303520
?slam ülkelerinde kad?n olmak zordur. Kendini din âlimi gibi gören öyle softalar var ki, kad?n? horlar, kad?n? a?a??layan kocalar, kay?nvalideler, maçolar, insan k?l???na bürünmü? erkekler kad?n? yaln?zca "di?i" olarak görür, onlara mal, bir köle muamelesi yapar. Tarlada, ba?da, bahçede çal??an, evde anne e? olarak hizmet eden kad?n?n çal??an insanlar gibi 08:00 de ba?lay?p ak?am 17:00 de biten sekiz saatlik bir mesaisi yoktur. Kad?n resmen köle gibi kullan?l?r. ?nsan oldu?u unutulur. Kad?nlar?n Allah kat?nda ne kadar kutsal birer varl?k olduklar? hat?rlanmaz. Bu yüzdendir ki kad?n cinayetleri, kad?na ?iddet engellenemiyor. Devlet, kad?n haklar?n? koruyacak yasalar ç?karm?? olsa da hâlâ yetersiz. Kad?n? e?ya gibi gören bir toplumda tasalar i?e yaramaz. Kad?n, hâlâ "gülmenin günah" oldu?unu dü?ünen bir toplumda ya?ama mücadelesi veriyor. Böyle dü?ünen insanlara göre kad?na gülmek yasak! Kad?n a?lamak, itilmek ve kak?lmak için yarat?lm??! "Elinizde tuttu?unuz bu kitap Bengül Dedeo?lu nun ilk öykü kitab?d?r. Bir kad?n olarak, kad?n sorunlar?n? güzel bir anlat?m ile okuyucuya aktaran yazar, Türk toplumunda kad?n olman?n zorluklar?n? gözler önüne sermektedir. Kendinizden bir ?eyleri bulaca??n?z bu kitab? zevkle okuyacaks?n?z.

Inseparables, comprar "KADININ ADI VAR (EBOOK)" junto con:

Opiniones "KADININ ADI VAR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate