hars ve medeniyet (ebook) 9789754452099
  • Comenzar a leer

HARS VE MEDENIYET EBOOK


Valora este libro

1.50€

1.42€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452099
Mili Mücadelenin kazan?lmas? ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmas? s?ras?nda at?lan temellerde Gökalp fikriyat? en de?erli rehber olarak kullan?lm??t?r. Nitekim Atatürk Ziya Gökalp'in bu hizmetlerinin lay?k oldu?u ?ekilde aç?klanabilmesi için ?u veciz cümleyi sarfetmi?tir: "Etimin ve kemi?imin babas? Ali R?za Efendi ise, fikrimin babas? Ziya Gökalp'tir."

Inseparables, comprar "HARS VE MEDENIYET (EBOOK)" junto con:

Opiniones "HARS VE MEDENIYET (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate