güne?li bay?r (ebook) 9789753860628
  • Comenzar a leer

GÜNE?LI BAY?R EBOOK


Valora este libro

2.00€

1.90€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789753860628
Ya?ad??? dönemi gözlemi?, sanat?na malzeme yapm??t?r yazar. Bu kitapta yer alan öykülerin ço?unlu?u bu sorumlulu?un ürünü. Bir yandan hayat?n, gelece?in özgürle?mesi için ç?rp?nanlar, bir yandan kök salm?? bir zulmün hayk?r???. Bu durum kar??s?nda anlat?c?, canl?, cans?z nesnelerle konu?malara girer. Bunlar, öykünün klasik yap?s?n? zorlar, yeni anlat?m biçemlerine götürür. Bu ad?mlarda ayk?r?l?klar?n olamayaca??n? söyleyemeyiz elbet. Do?an, Güne?li Bay?r’da biraz da bunlar? deniyor. Öykülerin zaman?m?z?n öyküleri oldu?unu okuyunca anlayacaks?n?z. Zaman?m?z?n öyküsü ise, zorlu bir dönemeçten geçiyor. Bu,  “bir ?ey” söylemeye giden yolun ad?d?r. Bir öykücünün yapmas? gereken de bu.

Inseparables, comprar "GÜNE?LI BAY?R (EBOOK)" junto con:

Opiniones "GÜNE?LI BAY?R (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate