evliya çelebi seyahatname'den seçmeler (ebook) 9789754452389
  • Comenzar a leer

EVLIYA ÇELEBI SEYAHATNAME'DEN SEÇMELER EBOOK


Valora este libro

1.25€

1.19€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452389
Bu dizi Toker Yay?nlar?'n?n bir kültür hizmetidir. Ö?retmenlerin, ö?rencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan olu?maktad?r. Kitaplar?n özelli?i, Türk ?air ve ediplerinin hayatlar?n?, edebî ki?iliklerini, eserlerin ve eserlerinden seçme örnekleri, aç?klamalar? ile birlikte en sade bir dille anlatmas?d?r. 

Inseparables, comprar "EVLIYA ÇELEBI SEYAHATNAME'DEN SEÇMELER (EBOOK)" junto con:

Opiniones "EVLIYA ÇELEBI SEYAHATNAME'DEN SEÇMELER (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate