eteri ya?lar   sa?l???n?z ve güzelli?iniz için (ebook) 9788873041177
  • Comenzar a leer

ETERI YA?LAR - SA?L???N?Z VE GÜZELLI?INIZ IÇIN EBOOK


Valora este libro

4.99€

4.74€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: TEKTIME
  • ISBN: 9788873041177
Bu kitap size:
1.    Eteri ya?lar?n t?bbi özellikleri ve nas?l etki gösterdikleri
2.    Kozmetolojik özellikleri
3.    Eteri ya?lar?n arac?l???nda ev yap?m? kozmetik ürünlerin haz?rlanmas? ile ilgili bilgi alma f?rsat? sunar.   

Eteri ya?lar, kozmetoloji aç?s?ndan büyük önem ta??maktad?r. Sebze/meyve ya?lar? arac?l???nda birçok cilt sorunlar?na çözüm bulunabilmektedir. Cilt, saç ve t?rnaklar?n durumuna bakteresidal etkisinden dolay?, en çe?itli kozmetoloji süreçleri eteri ya?lar?n kullan?m? ile gerçekle?tirilmektedir. Ya? ilerledikçe, cildimiz daha çok nemlendirilmeye ve beslenmeye, ayr?ca, güne?, rüzgâr ve so?uk hava etkisinden korunmaya ihtiyaç duymaktad?r. Dolay?s?yla, yüz ve vücut cildinin bak?m? için yava? yava? do?al eteri ya?lara geçmekte yarar var. Eteri ya?lar hem cildin bak?m?, hem çe?itli hastal?klar?n önlenmesi için yararl? olabilir.

Inseparables, comprar "ETERI YA?LAR - SA?L???N?Z VE GÜZELLI?INIZ IÇIN (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ETERI YA?LAR - SA?L???N?Z VE GÜZELLI?INIZ IÇIN (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate