?eref kurbanlar? (ebook) 9799758845292
  • Comenzar a leer

?EREF KURBANLAR? EBOOK


Valora este libro

1.49€

1.42€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9799758845292
Ali Fahri A?ababa'n?n önceleri, Jöntürkler gibi Osmanl?l?k fikrini savunurken sonraki y?llarda ?ttihat ve Terakki'nin Türkçü çizgisine geldi?i görülmektedir. Bu durum san?yoruz milliyetçili?in ve ulus devlet anlay???n?n yayg?n bir kabul görmesinden ve Türk olmayan unsunlar?n ayr?l?kç? hareketlerin revaç bulmas?ndand?r. Kitapta olaylar?n daha net ve tarafs?z olabilmei için Ali Fahri A?ababa'n?n hat?ralar? yan?nda bu kaderi payla?m?? olan baz? ?eref Kurbanlar?'n?n hat?lar? da yer almaktad?r.

Inseparables, comprar "?EREF KURBANLAR? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "?EREF KURBANLAR? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate