?ehvetin romantizmi (ebook) 9789944330084
  • Comenzar a leer

?EHVETIN ROMANTIZMI EBOOK


Valora este libro

2.00€

1.90€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789944330084
Kad?nlara ve onlar?n güzelli?ine duydu?u büyük hayranl?k Charlie'yi iflah olmaz bir romantik haline getirmi?ti. ?lk a?k? olan Bayan Eveleyn'e duydu?u büyük tutku ayr?l?kla sonuçlansa da, Charlie için bu bir son de?il, tersine ?ehvet yolunda ya?anacak güzel an?lar için bir ba?lang?ç olmu?tu. Mary ve Eliza ile birlikte a?k ve tutku dolu maceralara do?ru yol alan Charlie'nin ya?am? gün geçtikçe a?kla dolmaya ba?lad?. Yeni insanlar onun için ?ehvetin tatl? ö?retmenleri ve ö?rencileri haline geldiler... Elinizdeki bu kitap, kad?nlar? kendine hayran b?rakan Charlie'nin gençlik döneminde ya?ad??? a?k maceralar? ile mükemmel bir kazanovaya dönü?ünün hikayesidir.

Inseparables, comprar "?EHVETIN ROMANTIZMI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "?EHVETIN ROMANTIZMI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate