dersim kültür sanat ?çinde (ebook) 9789944330138
  • Comenzar a leer

DERSIM KÜLTÜR SANAT ?ÇINDE EBOOK


Valora este libro

1.99€

1.89€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789944330138
Dersim bir yarad?r. Dünü de bugünü de. Ku?kusuz bu yaran?n en çok kanad??? dönem 1938'dir. ?nsanl???n vah?et tarihinde yer alan büyük bir k?r?lma olarak okunmal?d?r bu tarih. Kültür sanat da bu k?r?lmay? farkl? bak?? aç?s?yla de?erlendirmi?tir. ?deolojik, statükocu bir bak?? aç?s? ve insani bir bak?? aç?s? ile yap?lan çal??malar vard?r ortada. Kültür Sanat ?çinde Dersim, oral? bir ?airin izlenimleri ve incelemelerini içeriyor. Vicdan?n bir dilinin, gözünün de oldu?unu anlatan de?erlendirme yaz?lan ile; Dersim'in ?iir, roman, öykü, karikatür ve sinemadaki yeri anla??l?r k?l?nm??t?r. 

Inseparables, comprar "DERSIM KÜLTÜR SANAT ?ÇINDE (EBOOK)" junto con:

Opiniones "DERSIM KÜLTÜR SANAT ?ÇINDE (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate