büyük uyan?? (ebook) 9789754451924
  • Comenzar a leer

BÜYÜK UYAN?? EBOOK


Valora este libro

3.25€

3.09€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754451924
K??? uzun süren yörelerde, havalar ?s?nmaya ba?lay?p da kal?n kar tabakalar? kalk?nca, yeryüzü büyük bir süratle ye?erir.. Güne?e ve havaya hasret kalm?? olan bitkiler, köklerinden f??k?r?rlar, filizlenirler, yönlerini güne?e dönerek, adeta gözle görülebilecek bir h?zla boylar?n? göstermeye ba?larlar.Yapraklar, dallar, çiçekler büyük bir tela? içindedirler.. Bu ye?il tela??n sebebi, yitirilen zaman? telafi etmek, k?sa yaz günlerini dolu dolu de?erlendirmek çabas?d?r sanki...Günebakanlar? bilirsiniz, yüzleri hep güne?e dönük, boyunlar? güne? yönünde e?iktir!70 y?ll?k Rus bask?s?ndan kurtulan, ba??ms?zl?klar?na yeniden kavu?arak, ki?iliklerine sahip ç?kan Asya Türk Devletleri'nin 1991'in son aylar?ndaki hareketlili?ini, günebakanlara benzetirim ben.Onlar?n güne?i Türkiye'dir.

Inseparables, comprar "BÜYÜK UYAN?? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BÜYÜK UYAN?? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate