atatürk'ün kürt politikas? (ebook) 9789754451849
  • Comenzar a leer

ATATÜRK'ÜN KÜRT POLITIKAS? EBOOK


Valora este libro

1.99€

1.89€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754451849
I. Dünya Sava??'ndan ma?lup ç?km???z.. Osmanl? ?mparatorlu?u son nefesini vermek üzere.. 30 Ekim 1918'de imzalad??? Mondros Mütarekesi ile silah b?rakmak zorunda kalm?? ve ard?ndan topraklar? dört yandan dü?man i?galine u?ram??.. ?stanbul'daki Padi?ahl?k Hükümeti, milletin ve Halife'nin kaderini emperyalist i?galci dü?manlar?n insaf?na teslim etmi?.. 10 A?ustos 1920'de imzalad??? Sevr antla?mas? da bu teslimiyetin tescil belgesidir.

Inseparables, comprar "ATATÜRK'ÜN KÜRT POLITIKAS? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ATATÜRK'ÜN KÜRT POLITIKAS? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate