atatürk muhaliflerinden portreler 4 (ebook) 9789754452020
  • Comenzar a leer

ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 4 EBOOK


Valora este libro

5.50€

5.22€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452020
Bu elinizdeki 4. ciltle, Atatürk Muhaliflerinden Portreler ad?n? verdi?im kitab?m? tamamlam?? oldum. Demek ki böylelikle, Büyük Millet Meclisi Zab?tlar?ndaki Milli Mücadele günlerimize ait belgelerin, 2330 sayfal?k iki büyük tarihi eser ortaya ç?km?? oldu. 4 ciltlik Atatürk'ün Aç?k ve Gizli Celse Meclis Konu?malar? ve 4 ciltlik Atatürk Muhaliflerinden Portreler...Milli Mücadele tarihimizi tam olarak ö?renmemiz için, cephelerde sava?an Mustafa Kemal, ismet, Fevzi, Karabekir, Ali Fuat, Ali ?hsan, Özalp Pa?a'lar ve ad?n? anmad???m tüm öteki komutanlar kadar, 1. meclisteki milletvekillerini de tan?mam?z, hepsinin Meclis tutanaklar?ndaki konu?malar?n? okumam?z ?artt?r, diye dü?ünüyorum. Zaten bu kitaplar? da bu ?art?n yerine getirilmesi görevimi yapma ad?na haz?rlad?m. Çünkü Türk milletini topyekün aya?a kald?r?p, vatandan dü?man? kovarak istiklaline kavu?turan bu kadrolard?r. Milli Mücedele tarihimizi bu ki?iler yapm?? ve yazm??lard?r.

Inseparables, comprar "ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 4 (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 4 (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate