atatürk muhaliflerinden portreler 1 (ebook) 9789754451993
  • Comenzar a leer

ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 1 EBOOK


Valora este libro

3.00€

2.85€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754451993
Ele ald???m bu konuya isabetle giri?ebilmem için, Milli Mücadele öncesindeki Osmanl? dönemi olaylar?n? k?saca sat?r ba?lar? halinde hat?rlay?p okuyucuya da hat?rlatmakta yarar görmekteyim...Bu hat?rlama s?ras?nda, öyle fazla uzaklara gitmeye, tarihimizin derinliklerine dalmaya falan da gerek bulunmamaktad?r. Osmanl? Devleti'nin y?k?l???yla sonuçlanan 1. Dünya Sava?? ve öncesideki son 30-40 y?l? an?mdamam?z yeterli olacakt?r.1877-78 Osmanl? Rus Sava??: Ad?na "93 Harbi" dedi?imiz bu sava?, Türk milletine, etkileri kolayl?kla onar?lmayacak olan en felaketli iki y?l?n? ya?att?. Kafkaslar'dan ve Balkanlar'dan inerek vatan?m?za sald?ran rus Ordular?, Trakya ve Balkanlardaki evlad? fatihan yadigar? toprakalr?m?za çi?neye çi?neye, yaka y?ka ilerlediler. Bat?da Filibe, Edirne diye diye önlerine ç?kan ?ehirlerimizi i?gal ederek geldiler ve ?stanbul'da Ayestefanos'ta durdular.Ve... 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi Ankara'da topland?.

Inseparables, comprar "ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 1 (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 1 (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate