andersen masallar? (ebook) hans christian andersen 9789754452396
  • Comenzar a leer

ANDERSEN MASALLAR? EBOOK


Valora este libro

0.99€

0.94€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452396
Andersen'in dünya çap?nda ün kazanmas?, yazd??? masallar? sayesinde olmu?tur. Masallar? 35 dile çevrilmi?, bütün dünyada çocuklar taraf?ndan sevilerek okunmu?tur. Sa?l???nda Danimarka kral? onun heykelini yapt?rarak bizzat açm??t?r. Masallar? aras?nda "Küçük Çam A?ac?", "Yabani Ku?u Ku?lar?", "Kibritçi K?z", "Çirkin Ördek", "Deniz Alt?ndaki Saray" en çok ilgi görenler aras?ndad?r. Andersen Masallar? çocuklar? e?lendirir, güldürür, ayn? zamanda da dü?ündürür. Ders al?nacak yergiler de önemli yer tutar.

Inseparables, comprar "ANDERSEN MASALLAR? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ANDERSEN MASALLAR? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate