alt?n ça? (ebook) 9789758312771
  • Comenzar a leer

ALT?N ÇA? EBOOK


Valora este libro

3.49€

3.32€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789758312771
Gelecekte bizi neler bekliyor?.. Nas?l bir sürece do?ru gidiyoruz?.. ?u anda karanl?k bir ortam?n içinde oldu?umuzu gözlemliyoruz. Bu do?ru. Ama o karanl???n içinde par?ldayan milyonlarca ????? da görmedi?imizi söyleyemeyiz.Karanl???n içinde ayd?nl??a do?ru yürüyen milyonlarca par?ldayan ruhlar?n kalpleri hep o özlemle çarp?yor. Bir zamanlar yeryüzünde hakim olan ayd?nl??a yeniden kavu?man?n özlemiyle… ??te bu özlemin, bu de?i?imin ad?d?r ALTIN ÇA?.Bir zamanlar Hz. ?sa bo?una söylememi?ti "ba?lang?ç neredeyse son da orada olacakt?r" diye.. Ezoterizmin içinde sakl? bulunan bilgilere göre bir zamanlar yeryüzünde ad?na Alt?n Ça? denilen büyük bir mükemmelliyet devri ya?anm??t?. Benzer bilgilere kutsal metinlerde de rastl?yoruz.Onlar yeryüzünde dola??p, kendilerinden önce gelenlerin ak?betlerinin nas?l oldu?una bakmad?lar m?? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlü ve onlar?n yeryüzündeki eserleri daha üstündü...(MÜ'M?N: 40/82)

Inseparables, comprar "ALT?N ÇA? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ALT?N ÇA? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate