150'liklerden portreler (ebook) 9789754451870
  • Comenzar a leer

150'LIKLERDEN PORTRELER EBOOK


Valora este libro

1.99€

1.89€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754451870
Tarih ara?t?rmac?s? Yalç?n Toker, yak?n tarihimizin karanl?kta kalm?? önemli olaylar?na ???k tutan kitaplar yazmaya devam ediyor. Mütarekede ve Milli Mücadele günlerine ait hadiseleri ele ald??? Ye?il Ordu, Cumhuriyet Kavgalar? eserlerinden sonra ?imdi de ayn? konuyu tamamlay?c? nitelikte olan Malta Sürgünlerinden Portreler ve 150'liklerden Portreler kitaplar?n? okuyucular?na sunuyor. Yalç?n Toker'in öteki tarihi kitaplar?ndan baz?lar? da ?unlard?r: Gözcü Gazetesindeki tarihi yaz?lar?ndan seçtiklerine yer verdi?i Co?rafyada Tarih izleri, komünizmin y?k?l???ndan sonra istiklaline kavu?an Türk Dünyas?n? inceledi?i Büyük Uyan??, Alman yazar Wallraff'?n En Alttakiler kitab?na reddiye olan Tarih itiraz Ediyor En üsttekiler Türkler, özal'l? y?llar?n siyasal kavgalar?n? i?ledi?i Zirvede Kavga, tarih boyunca Türk Milliyetçili?inin hukuki dayanaklar?n? inceledi?i Milliyetçili?in Yasal Kavgalar?, Evliya çelebi'den Seçmeler, Ahmet Vefik Pa?a, Ömer Seyfettin, tarihi roman Yaral? Yürek v.b.

Inseparables, comprar "150'LIKLERDEN PORTRELER (EBOOK)" junto con:

Opiniones "150'LIKLERDEN PORTRELER (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate